Creștere a finanţării de bază pentru învăţământul preuniversitar

Costul standard per elev/preșcolar pentru învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat, pentru anul 2017, crește de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, potrivit a două hotărâri adoptate în ședința de astăzi a Guvernului (cele două acte normative sunt disponibile atașat).

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat primesc finanţare de bază, în limitele costului standard per elev/preşcolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA prin bugetele locale.

Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice.

Pe baza costului standard per elev/preşcolar se alocă:

  • Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocații pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură.
  • Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat. Concret, costul standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2017 este stabilit la 330 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienți de diferențiere la valoarea coeficientului 1, de bază. Coeficienții de diferențiere sunt stabiliți în funcție de tipul unității de învățământ (grădiniță, școala gimnazială, liceu teoretic, școală profesională, colegiu), numărul de elevi înscriși,zone de temperatură (sunt șase zone de temperatură identificate), precum și mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (județele Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu până la 300 de elevi înscriși, coeficientul aplicat va fi 1,1661, în timp ce pentru aceeași categorie de unitate de învățământ situată în zona 6 (județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,3061.

Sursa: www.edu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *