Informarea F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 855/20.09.2017 – analiza situaţiei actuale din învăţământ

În zilele de 18 şi 19 septembrie 2017, Colegiul Liderilor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” s-a întrunit pentru a analiza situaţia actuală din învăţământ (în contextul recentelor discuţii purtate cu reprezentanţii Executivului, dar şi cu liderii grupelor sindicale de la nivelul unităţilor de învăţământ din întreaga ţară) şi pentru a stabili calendarul acţiunilor federaţiei pentru perioada următoare.

Discuţiile s-au axat, în principal, pe problema salarizării personalului din învăţământ, pornindu-se de la o trecere în revistă a principalelor puncte de dezbatere din şedinţa Colegiului Liderilor federaţiei din data de 31 august 2017, la care au participat ca invitaţi doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu şi domnul ministru Liviu Marian Pop. Membrii Colegiului Liderilor au transmis mesajul membrilor de sindicat din teritoriu, care apreciază ca fiind, pentru moment, satisfăcătoare explicaţiile oferite de reprezentanţii Executivului privind: respectarea Programului de Guvernare; executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect plata de diferenţe salariale şi daune-interese moratorii sub forma dobânzilor; aplicarea corectă a Legii- cadru nr. 153/2017; acordarea voucherelor de vacanţă.

Pentru a avea o garanţie suplimentară, Colegiul Liderilor a solicitat o întâlnire în regim de urgenţă cu conducerea Partidului Social Democrat, majoritar la ora actuală în coaliţia de guvernare.

Întâlnirea Conducerii Operative a federaţiei cu domnul Liviu Dragnea (preşedintele Camerei Deputaţilor şi al P.S.D.), la care a participat şi doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu, a avut loc în data de 19 septembrie, ora 13.30. în cadrul întâlnirii, conducerea federaţiei a prezentat principalele nemulţumiri ale salariaţilor din învăţământ, pentru care este necesară o rezolvare urgentă, respectiv:

 • executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect plata de diferenţe salariale: domnul Liviu Dragnea a precizat că Guvernul va încerca să achite diferenţele rămase integral până la sfârşitul anului (într-o singură tranşă); în măsura în care acest lucru nu este posibil, se vor plăti în două tranşe, una la sfârşitul anului 2017, una la începutul anului 2018;
 • executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect plata de daune-interese moratorii sub forma dobânzilor: domnul Liviu Dragnea a solicitat doamnei ministru Vasilescu să rezolve rapid această problemă, în condiţiile în care este necesară şi o modificare legislativă pentru a asigura calculul unitar şi plata corectă a respectivelor drepturi;
 • voucherul de vacanţă aferent anului 2017: domnul Liviu Dragnea a precizat că, până la sfârşitul acestui an, fiecare angajat din învăţământ va primi tipizatul şi se vor emite normele metodologice privind modalitatea de valorificare a acestuia; de precizat că voucherul va putea fi folosit efectiv în anul 2018;
 • Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din sistemul de învăţământ, proiectul de hotărâre de Guvern este în circuitul de avizare, iar domnul Liviu Dragnea a solicitat doamnei ministru Vasilescu să se ocupe personal de această problemă;
 • respectarea prevederilor legale privitoare la alocarea a 6% din PIB pentru educaţie: domnul Liviu Dragnea a precizat că se are în vedere creşterea progresivă a procentului din produsul intern brut alocat educaţiei;
 • starea de tensiune din sistemul de învăţământ generată de cele mai recente măsuri adoptate de Ministerul Educaţiei (de tipul: interzicerea totală a auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ, numirea cu detaşare în interesul învăţământului pe funcţii de inspectori şcolari generali / inspectori şcolari generali adjuncţi a unor persoane dovedite ca având deficienţe manageriale şi/sau care nu au reuşit să promoveze (chiar în mod repetat) concursurile organizate de minister (un exemplu oferit a fost judeţul Vrancea): domnul Liviu Dragnea a promis că va face verificările necesare.

Având în vedere discuţiile purtate cu cei doi miniştri în data de 31 august 2017 şi cu domnul Liviu Dragnea în data de 19 septembrie, faţă de informările primite din partea preşedinţilor organizaţiilor afiliate, la finalul şedinţei extraordinare din data de 19 septembrie 2017 Colegiul Liderilor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a ajuns la următoarele concluzii:

 1. se impune monitorizarea foarte strictă a modului în care promisiunile făcute atât de domnul preşedinte PSD Liviu Dragnea în data de 19 septembrie 2017, cât şi de domnul Prim- Ministru Mihai Tudose în data de 28 august 2017 (cu ocazia întâlnirii reprezentanţilor Executivului şi ai federaţiilor sindicale reprezentative din educaţie, întâlnire organizată de Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României) – lista acestora se regăseşte în anexa la prezenta informare;
 2. declanşarea oricăror acţiuni de protest se va decide numai după apariţia proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2018 (în condiţiile în care nu se vor prevedea sumele necesare pentru acordarea drepturilor promise) şi a rectificării bugetare din luna noiembrie/decembrie 2017 (în măsura în care nu se vor regăsi sume pentru executarea hotărârilor judecătoreşti);
 3. în ceea ce priveşte auxiliarele didactice, F.S.E. SPIRU HARET a făcut şi face pledoarie pentru reglementarea utilizării lor în unităţile de învăţământ şi crearea unor norme şi mecanisme care să protejeze corpul profesoral de acuzele care i se aduc în legătură cu utilizarea acestora;
 4. organizarea, în data de 5 Octombrie 2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, a unei ample acţiuni aniversare.

Anexă la Informarea F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 855/20.09.2017

1. Drepturi salariale potrivit Legii-cadru nr. 153/2017:

 • emiterea în regim de urgenţă a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din sistemul de învăţământ,
 • cel târziu 31 decembrie 2017 – acordarea voucherului de vacanţă tipizat în valoare de 1450 lei
 • 01.01.2018 – creştere salarială cu 25% a salariului brut, respectiv aprox. 4% la salariul net;
 • 01.01.2018 – calculul corect al sporurilor, prin raportare la salariul majorat, iar nu la salariul din luna decembrie 2016;
 • 01.03.2018 – creştere salarială cu 20% a salariului brut;
 • cel târziu 31 decembrie 2018 – cele două alocaţii de hrană (echivalentul a două salarii minime brute pe ţară garantate în plată);
 • cel târziu 31 decembrie 2018 – al doilea voucher de vacanţă, cel aferent anului 2018 (echivalentul unui salariu minim brut pe ţară garantat în plată).

2. executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect plata de diferenţe salariale (aprox. 800 mii. Lei în învăţământ) – termen: decembrie 2017;

3. executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect plata de daune interese moratorii sub forma dobânzilor: – termen: noiembrie 2017 pentru emitere ordonanţă de urgenţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *