Elevii și studenții nu mai trebuie să solicite adeverințe pentru a-și valida/ actualiza calitatea de asigurat

Procedurile de gestionare a calității de asigurat pentru elevii şi studenții (inclusiv doctoranzii) cu vârsta între 18 şi 26 de ani se simplifică, ca urmare a semnării unui protocol pe această temă între Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice (MENCŞ) şi Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Documentul vizează debirocratiza rea sistemului de asigurări sociale de sănătate, printr-un efort comun al celor două instituții.

Conform legislației în vigoare, elevii şi studenții (inclusiv doctoranzii) cu vârsta între 18
şi 26 de ani sunt asigurați fără plata contribuției de asigurări de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă. Până în acest moment, pentru a-şi actualiza calitatea de asigurat, persoanele în cauză erau obligate, la începutul fi ecărui an de învățământ, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află, o adeverință eliberată de instituția în care studiază. Protocolul
semnat de MENCS şi CNAS va permite eliminarea acestei formalități, inițial pentru elevi, iar într-o etapă ulterioară şi pentru studenți/doctoranzi.

Verificarea şi validarea calității de asigurat urmează să fi e efectuate de CNAS prin intermediul unor servicii web dezvoltate de Ministerul Educației şi a accesului la datele din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru elevi, respectiv Registrul Educaþional Integrat (REI) pentru studenți.

Ministerul Educației şi Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor asigura şi controla modul de respectare a prevederilor protocolului pentru asigurarea protecției şi securității datelor furnizate.

Sursa: www.scolaromaneasca.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *